1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm của Cty
  2. Điều kiện đổi trả: Do khách đặt nhầm hàng hoặc kho xuất nhầm đơn cho khách hàng
  3. Thời gian đổi: Trong vòng 1 tuần kể từ ngày mua hàng.Bao bì còn nguyên vẹn,không xé hoặc rách nát
  4. Điều kiện không được đổi trà: Quá hạn đổi trà,hết hạn sử dụng hoặc bao bì xét,rách nát do khách bảo quản không tốt