Tất cả tin tức

( Có tất cả 1 bài viết )
Ứng dụng của than hoạt tính
10
Th07

Ứng dụng của than hoạt tính

Than hoạt tính được sản xuất từ nguyên liệu gáo dừa tự   nhiên, hoàn toàn tốt cho sức khỏe  Là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho dễ hấp phụ hoặc tăng cường phản ứng hóa học. Do mức độ vi...